tools-icon

Instrumente

Pentru desfășurarea studiilor privind studenții și absolvenții au fost elaborate, până în acest moment, următoarele seturi de instrumente

  1. chestionar absolventi aplicat pentru monitorizarea inserției profesionale a absolvenților de studii superioare din România.
  2. chestionar studenți  aplicat pentru a colecta informații privind situația socio-economică a studenților din România
  3. chestionar universitati  aplicat pentru evaluarea preocupărilor acestora privind urmărirea parcursului profesional al propriilor absolvenți şi măsura în care rezultatele acestor studii sunt utilizate la nivel instituţional.
  4. metodologia de cercetare privind parcursul profesional al absolvenților universităților din România.