A big question mark made by stacking various jigsaw puzzle pieces and then making them take that specific shape. The pieces are scrambled and on both sides against a white background.

Ce este platforma?

Platforma este un suport în efectuarea unor anchete vizând învăţământul superior, studiile de monitorizare a carierei absolvenților, acțiunile de consultare a studenților.

Principalele avantaje ale platformei sunt:

  • evaluarea/analiza corelației dintre oferta educațională și cerințele pieței muncii;
  • implicarea unitară și coerentă a universităților în procesele de culegere și raportare a datelor;
  • consolidare a unei culturi a calității și transparenței în învățământul superior românesc;
  • posibilitatea formulării de standarde de referință (benchmarks) la nivelul sectorului de învățământ superior românesc.