website-design

Platforma

Platforma este o bibliotecă națională unică de instrumente de anchetă, dedicată studiilor privind absolvenții și studenții învățământului superior din Romania, gestionată într-o manieră cooperativă, sub o coordonare centrală, și dezvoltată gradual pe baza unei structuri modulare, având la bază un principiu de tip aditiv-selectiv.

Platforma este compatibilă cu Registrul matricol unic din România și cu alte sisteme informatice centrale și permite realizarea unor studii independente într-o manieră unitară, ale căror rezultate sunt accesibile, în mod diferențiat, instituțiilor centrale, universităților și publicului larg.