Metodologii

Studiile de monitorizare sunt planificate si implementate conform unor metodologii aplicate la nivel national, avand la baza o serie de elemente specifice realizarii acestora.

Principalele metodologii pe baza carora s-au implementat studiile nationale de monitorizare sunt:

  • Metodologia de implementare a studiului privind integrarea absolventilor pe piata muncii (studiu realizat in anul 2015), pentru promotiile de absolventi 2010 si 2014.Metodologie dezvoltata in cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/141278 – Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă (INFOHE)
  • Metodologia de implementare a studiului privind integrarea absolventilor pe piata muncii (studiu realizat in anul 2010), pentru promotiile de absolventi 2005 si 2009. Metodologie dezvoltata in cadrul proiectului POSDRU/60/2.1/S/41750 – „Studiu national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din invatamantul superior – Absolventii si Piata Muncii”

 

Alte documente privind experientele nationale si internationale in implementarea studiilor de monitorizare:

  • Metodologie cadru pentru realizarea unor studii în vederea analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii. Document elaborat in cadrul proiectului POSDRU/155/1.2/S/141278 – Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă (INFOHE)
  • Elemente pentru o metodologie de cercetare privind parcursul profesional al absolvenților universităților din România este centrat pe identificarea unei serii de instrumente utilizate de universități/alte instituții pentru consultarea studenților și sunt integrate rezultatele din cadrul unor proiecte anterioare de la nivel național și internațional (chestionare, metodologii de aplicare studii de monitorizare, aplicații pentru contactare și pentru realizare de analiză a datelor etc.).