Monitor

Studiu național de monitorizare

Inserția pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior

POSDRU/60/2.1./S/41750

Studiul, denumit pe scurt proiectul Absolvenții și piața muncii, a avut ca scop elaborarea de instrumente de monitorizare a traseului socioprofesional al absolvenților de învățământul superior, pentru implementarea acestora la nivel național și instituțional.

În cadrul proiectului, au fost investigate cohortele de absolvenți din anii 2005 și 2009, respectiv 2006 și 2010.

Sinteza respectivă prezintă rezultatele studiului pentru principalele categorii analizate: caracteristicile sociobiografice ale absolvenților, studiile universitare urmate, nivelul de competențe la momentul absolvirii și nivelul de competențe profesionale, aspectele centrale în căutarea unui loc de muncă, situația profesionala a absolvenților și indicatorii succesului profesional.

Analiza inserției absolvenților de învățământ superior realizată la nivel național a oferit, în premieră, o imagine complexă a diferențelor și asemănărilor existente între traseele profesionale ale diverselor categorii de absolvenți organizate după:

  • anul absolvirii, aspect care, în acest caz, are o semnificație suplimentară, promoția 2009 fiind organizată conform procesului Bologna, în timp ce promoția din 2005 poate fi considerată o reprezentantă a vechii modalități de organizare;
  • domeniul de studiu;
  • genul absolventului;
  • tipul învățământului absolvit (public / privat).

 

Chestionar pentru promotia 2005

Chestionar pentru promotia 2009

Chestionar pentru promotia 2006

Chestionar pentru promotia 2010