fb7c2c0e16a7cce9bf308ec398a397a8

Structura chestionarului

  • Secţiunea A. Educaţie preuniversitară

Întrebări despre formele de învăţământ urmate înainte de studiile universitare.

  • Secţiunea B. Date biografice

Întrebări despre data naşterii, gen, etnie, stare civilă, loc de rezidenţă.

  • Secţiunea C. Programul de studii universitare de licență absolvit

Întrebări despre instituţia în cadrul căreia s-au desfăşurat studiile, facultatea şi specializarea urmate, tipul de diplomă obţinută, caracteristicile programului de studiu, metodele de predare-învăţare, stagiile de practică, bursele obţinute, autoevaluarea competențelor dobândite în urma programului de licență, evaluarea condițiilor de studiu.

  • Secţiunea D. Alte forme de formare profesională

Întrebări despre alte cursuri urmate, tipul cursului, durata acestuia, alte programe de formare în străinătate.

  • Secţiunea E. Alte programe de educație

Întrebări despre alte programe de studiu, în afară de programul de studiu de licenţă acoperit în secţiunea anterioară C.

  • Secţiunea F.Căutarea unui loc de muncă după absolvire

Întrebări despre timpul alocat căutării unui loc de muncă, numărul de angajatori contactaţi etc.

  • Secţiunea G. Primul loc de muncă după absolvire

Întrebări despre locul de muncă deţinut după absolvirea programului de studii, numărul de locuri de muncă avute, tipul de contract încheiat, numărul de ore lucrate, venitul mediu, localitatea/ţara în care absolventul a obţinut primul loc de muncă, nivelul de educaţie potrivit pentru primul loc de muncă, gradul în care competenţele dobândite în timpul programului de studii au fost utilizate la primul loc de muncă.

  • Secţiunea H. Locul de muncă şi profesia în prezent

Întrebări despre situaţia profesională actuală a absolventului, numărul de locuri de muncă avute, forma de proprietate a companiei pentru care absolventul lucrează, sectorul şi domeniul de activitate al acesteia, tipul de contract încheiat, funcţia ocupată, numărul de ore lucrate, venitul mediu, ţara/orașul locului de muncă actual, nivelul de educaţie potrivit pentru locul de muncă actual, gradul în care competenţele dobândite în timpul programului de studii sunt utilizate la locul de muncă actual, gradul de satisfacție privind situația profesională curentă în raport cu așteptările avute când absolventul a început studiile de licență.