edit pencil change modify alter blue edit icon

Instrumente

Publicat pe

În cadrul proiectului Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă – INFO-HE ne propunem realizarea unor studii în vederea analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.

Pentru buna desfășurare a acestui studiu au fost elaborate, până în acest moment, două chestionare. Unul dintre ele va fi aplicat absolvenților de studii superioare din România. Un alt chestionar a fost aplicat universităților, pentru evaluarea preocupărilor acestora privind urmărirea parcursului profesional al propriilor absolvenți şi măsura în care rezultatele acestor studii sunt utilizate la nivel instituţional. Studiul care a inclus acest ultim chestionar a completat metodologia de cercetare privind parcursul profesional al absolvenților universităților din România.